Holandia

Studia na uczelniach wyższych wymagają od studenta wiele godzin samodzielnej nauki, a najbardziej rozpowszechnioną metodą nauczania jest seminarium lub praca grupowa nad projektem pod nadzorem nauczyciela.

Holandia jest uważana za kraj o wysokiej jakości edukacji, w którego uniwersytetach studenci zdobywają szeroką wiedzę, która stanowi podstawę pomyślnej kariery zawodowej.

200 lat temu w Holandii powstało prawo, które gwarantuje jakość holenderskiej edukacji.

Dyplomy holenderskich uniwersytetów akceptowane są na całym świecie i są cenione w świecie biznesu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczniowie piszą test państwowy i, w zależności od jego rezultatów, kontynuują naukę w szkole średniej na jednym z trzech kierunków:

  • wykształcenie średnie przygotowujące (MAVO) – 4 lata;
  • wykształcenie średnie ogólne i przedakademickie (HAVO) – 5 lat
  • wykształcenie przedakademickie (VWO) – 6 lat.

Dzięki temu, po ukończeniu szkoły średniej można uzyskać dwa rodzaje wykształcenia wyższego:

  • Higher Professional Education (HBO) (studia trwają 3-4 lata i kończą się uzyskaniem profesjonalnego dyplomu licencjata). W przypadku kontynuowania nauki jeszcze przez jeden rok, absolwenci uzyskują tytuł i dyplom magistra.
  • University education (WO) łącznie trwa 4-5 lat. Dodatkowe studia, trwające 1-2 lat dają prawo otrzymania tytułu magistra.

W 2002 roku Holandia przyjęła ustawę o wykształceniu wyższym, zgodnie z którą wszystkie programy edukacyjne, oferowane przez uczelnie wyższe, powinny być oceniane pod względem zgodności ze specjalnie opracowanymi kryteriami. 

Programy, które spełniają te kryteria, zostają wprowadzone na uniwersytetach.

Cechy holenderskiego systemu edukacji wyższej:

Wszystkie uczelnie wyższe skupiają uwagę na wybranej przez studenta głównej specjalności, w dziedzinie której student będzie pisał pracę dyplomową.

Dyscypliny i przedmioty ogólne nie są silnie brane pod uwagę.

Praca dyplomowa jest kompleksowym projektem stworzonym na podstawie oryginalnych badań.

Holenderskie uniwersytety są znane ze swoich progresywnych metod nauczania i programów skoncentrowanych na rozwijaniu praktycznego doświadczenia.

Read more

Read more

Read more