Niemcy

System edukacyjny w Niemczech stanowi klasyczną konstrukcję wielostopniową, która obejmuje wykształcenie szkolne, uniwersyteckie i zawodowe.

Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku od 6 do 19 lat i trwa na ogół 13 lat..

Po zakończeniu nauki, w przypadku pomyślnego zdania egzaminów, uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, dzięki któremu ma prawo na podjęcie nauki na uczelni wyższej.

Każda szkoła w Niemczech podlega administracji swojego miasta.

Dlatego też programy, zasady, a także czas trwania nauki różni się zależnie od prawa lokalnego.

Czas nauki w szkołach średnich to 6 -9 lat, od klasy 5 do 10 lub 13.

STUDIA WYŻSZE W NIEMCZECH

Niemcy od dawna postrzegane są jako znane centrum nauki i kultury.

Ważne miejsce zajmuje tradycja edukacji humanitarnej, ale dzisiaj na pierwszym miejscu znajduje się wykształcenie techniczne.

Starając się nadążyć za duchem czasu, uniwersytety wprowadziły programy, które odzwierciedlają najnowsze trendy w dziedzinie nauki i technologii.

Z tego samego powodu programy są stale poprawiane.

Dzięki kształceniu zawodowemu, studenci otrzymują nie tylko zawód, ale także umiejętności i wiedzę niezbędną w przyszłej karierze zawodowej.

Ze względu na coraz większą liczbę studentów zza granicy, niemieckie uniwersytety wprowadziły możliwość nauki w języku angielskim lub francuskim.

PROFESJONALNE WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE W NIEMCZECH

Niemiecki system kształcenia zawodowego jest bardzo skuteczny i uznawany na całym świecie.

Kształcenie zawodowe przewiduje równoległą  naukę w instytucji edukacyjnej i pracę czy praktyki w przedsiębiorstwie.

Dzięki jedynemu w swoim rodzaju połączeniu teorii i praktyki oraz wsparciu gospodarki niemieckiej, system kształcenia zawodowego w Niemczech stwarza studentom najlepsze warunki do podjęcia dobrej pracy w przyszłości.

Dzięki kształceniu zawodowemu, studenci otrzymują nie tylko zawód, ale także umiejętności i wiedzę niezbędną w przyszłej karierze zawodowej.

 

Read more

Read more

Read more