Anglia

Historia, struktura i porady dla studentów zza granicy

Historia systemu edukacyjnego w Anglii ma głębokie korzenie, a także tradycję przyjmowania studentów z całego świata.

Najstarsze uniwersytety: Oxford, Cambridge i St. Andrews od ponad 700 lat służą jako międzynarodowe ośrodki edukacyjne , od początku ich działalności dołączały do nich inne uniwersytety i szkoły, oferujące szeroki wybór programów dla uczniów ze wszystkich zakątków świata.

Wszystkie brytyjskie instytucje edukacyjne są regularnie kontrolowane i monitorowane przez różne komisje rządowe (Ofsted, Inspektorzy Jej Królewskiej Mości, British Council i Rada Akredytacyjna Wielkiej Brytanii), które sprawdzają zgodność jakości oferowanych kursów.

W związku z tym, że tytuły i stopnie otrzymywane po ukończeniu brytyjskich uniwersytetów są cenione i akceptowane na całym świecie.

Osoby zainteresowane nauką w Anglii dostrzegają zalety rozpoczęcia nauki w brytyjskich uniwersytetach i szkołach: uzyskanie kwalifikacji, wymaganej przy aplikacji na studia na jedne z najlepszych brytyjskich uniwersytetów; poprawa znajomość języka angielskiego jako oficjalnego języka akademickiego, a także uzyskanie możliwość dalszej nauki w każdym kraju na świecie.

Tradycyjnie, brytyjskie nauczanie początkowe trwa 13 lat (przed podjęciem studiów).

Dziecko idzie do szkoły podstawowej w wieku 5 lat i kończy szkołę średnią w wieku 18 lat.

Do ukończenia 14 roku życia dziecko uczy się zgodnie z procedurami ogólnopaństwowymi i ma do wyboru wiele przedmiotów.

Gdy dziecko kończy 14 lat, skupia się na 5-10 przedmiotach, których dogłębnie uczy się przez 2 lata, a potem, po pomyślnym  zdaniu egzaminów i sprawdzianów, otrzymuje Ogólny Certyfikat Wykształcenia Średniego (General Certificate in Secondary Education -GCSE) z każdego wybranego przez siebie przedmiotu. 

Nauczanie początkowe jest obowiązkowe do ukończenia 16 roku życia.

Jednak większość uczniów kontynuuje naukę jeszcze przez 2 lata po GCSE, żeby móc podjąć naukę na studiach wyższych.

W ciągu ostatnich dwóch lat nauki w szkole (16-18 lat) uczniowie, tradycyjnie, wybierają 3 przedmioty, a po ukończeniu szkoły otrzymują kwalifikacje "zaawansowanego stopnia" (Advanced level - A level.)

Uczeń z kwalifikacjami A level jest od razu przyjmowany na uniwersytety, nie są wymagane od niego żadne dodatkowe egzaminy wstępne.

Studia licencjackie trwają zwykle 3 lata, a po ich ukończeniu otrzymujemy tytuł licencjata (undergraduate degree courses).

Pierwszy rok studiów licencjackich w Anglii odpowiada drugiemu roku (sophomore) studiów na uniwersytetach w USA.

Read more

Read more

Read more