Szkocja

Tradycyjnie, studia licencjackie w szkole wyższej trwają 4 lata.

Szkocki system edukacyjny zyskał międzynarodową renomę, dzięki wysokiej jakości nauczania, zakresowi wiedzy  i niezawodności.

Absolwentów szkockich szkół można spotkać praktycznie w każdym państwie na świecie. 

Według statystyk, Szkocja jest jednym z najbardziej wykształconych państw świata.

Co drugi młody Szkot podejmuje studia wyższe - to jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej.

Na wszystkie dzieci w wieku 5 - 16 lat w Szkocji nałożony jest obowiązek szkolny.

W wieku 5 - 12 lat dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej(primary school).

Tam uczą się czytać, pisać, odkrywają podstawy matematyki, informatyki, przyrody (environmental studies), podstaw sztuki, religii, etyki.

Każda szkoła samodzielnie opracowuje własny program nauczania, zgodnie z wymaganiami Szkockiego Departamentu Edukacji i Przemysłu (SOEID), który regularnie monitoruje jakość nauczania w szkołach.

Wiedza uczniów sprawdzana jest metodą testów z rozumienia przeczytanego tekstu, pisania i matematyki.

Skala ocen: od A - najwyższa ocena (nasza 5) do E.

W wieku 12 lat uczeń idzie do szkoły średniej (secondary school).

W wieku 15 lat uczniowie podchodzą do egzaminu końcowego - Scottish Certificate of Education (SCE Standard Grade), którego angielskim odpowiednikiem jest GCSE.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu można podjąć naukę na studiach, albo kontynuować naukę w szkole, żeby zdobyć kwalifikacje wyższego stopnia (Higher Grade).

W tym celu należy kontynuować naukę w wieku 16 - 18 lat i pomyślnie zdać egzamin z 5 lub 6 przedmiotów.

Po otrzymaniu kwalifikacji można podjąć studia na szkockich uniwersytetach.

Żeby móc podjąć naukę w innych krajach Wielkiej Brytanii lub dostać się na jeden z top-uniwersytetów w Szkocji, należy ukończyć tzw "szósty rok" szkoły i otrzymać certyfikat Scottish Certificate of Sixth Year Studies (SCSYS), który jest ekwiwalentem angielskiego dyplomu A-level.

Dziś, zamiast dyplomu SCSYS absolwentom "szóstego roku" wręcza jest certyfikat Advanced Higher.

Certyfikat ten w pełni odpowiada A-level - dyplomy Higher oraz Advanced Higher są akceptowane przez wszystkie uniwersytety w Wielkiej Brytanii.

Specjalne profesjonalne wykształcenie w Szkocji można uzyskać po ukończeniu szkoły w wieku 16 lat.

Wiele szkół średnich posiada umowy z uniwersytetami.

Pozwala to studentom podjąć studia od razu na drugim czy trzecim roku studiów na uniwersytecie.

Read more

Read more

Read more