Włochy

Do szkoły podstawowej (la scuola Elementare) dzieci zaczynają uczęszczać w wieku 6 lat i uczą się tam do ukończenia 11 roku życia.

Na tym etapie nauki dzieci uczą się przedmiotów ogólnych: matematyki, historii, języka włoskiego, geografii, języka obcego, przyrody, a także uczęszczają za zajęcia wychowania fizycznego.

W wieku 11 lat, przez następne 4 lata dzieci we Włoszech uczęszczają do młodszej średniej szkoły (scuola media), gdzie uczą się języka włoskiego, historii, geografii, matematyki, geografii i biologii, języka obcego, sztuki i muzyki.

W wieku 15 lat do ukończenia 18-19 lat dzieci we Włoszech zaczynają chodzić do starszej średniej szkoły, gdzie podejmują decyzję o tym, czy podejmą naukę na studiach wyższych czy wybiorą kształcenie zawodowe.

Jeśli uczeń zechce uczyć się według ogólnego programu, po czym podjąć naukę na studiach - zaczyna naukę w liceum.

Rodzaje liceum: klasyczne, techniczne, humanitarne, lingwistyczne i sztuki.

Wszystkie programy w szkole licealnej zawierają literaturę włoską, łacinę, matematykę, fizykę, biologię, filozofię, historię.

Absolwenci liceum podchodzą do egzaminu końcowego (esame di maturita), bardzo podobnego do francuskiego egzaminu WAS, oraz otrzymują świadectwo dojrzałości (diploma di maturita), dzięki któremu  mogą podjąć studia na uczelni wyższej.

Po ukończeniu liceum klasycznego, gdzie wykładane są przedmioty ogólne, absolwent może wybrać dowolny kierunek na uniwersytecie.

W związku z tym, w liceach dwóch pozostałych typów, skupia się uwagę na konkretnych przedmiotach.

Na danym etapie nauki uczniowie określają swój przyszły zawód.

Jeśli uczeń nie ma zamiaru podjąć naukę na studiach wyższych i chciałby zdobyć zawód, zaczyna naukę w szkole średniej.

Po zakończeniu nauki, uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej (diploma di maturita) oraz świadectwo kwalifikacji zawodowych..

Podjąć studia wyższe we Włoszech można, najwcześniej, w wieku 18-19 lat. We Włoszech jest bardzo szeroki wybór wyższych instytucji edukacyjnych: uczelnie publiczne, prywatne akredytowane uczelnie, kilka uniwersytetów międzynarodowych dla studentów zza granicy, które specjalizują się w wykładaniu, prowadzeniu badań, promowaniu języka włoskiego, literatury i kultury włoskiej, a także szkoły wyższe, które specjalizują się w prowadzeniu studiów podyplomowych, kończących się uzyskaniem tytułu doktora nauk. Studenci są zobowiązani do uczęszczania we wszystkich zajęciach, ale nie każdy semestr kończy się sesją. Nie ma wstępnych egzaminów na uczelnie wyższe, dlatego też bardzo wiele uczniów decyduje się na studia na uniwersytecie.

System studiów wyższych przewiduje 3 stopnie:

Pierwszy stopień studiów wyższych (CDU) jest odpowiednikiem naszego licencjatu.

Nauka trwa 3 lata i składa się na nią uczestnictwo w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach oraz praktyki.

Drugi stopień (CL) trwa 4 lub 5 lat - zależnie od specjalności.

Trzeci stopień to doktoranckie studia badawcze oraz studia podyplomowe na wybranej specjalizacji.

Po ukończeniu studiów studenci otrzymują dyplom specjalisty lub tytuł doktora.

Read more

Read more

Read more