HZ University of Applied Sciences

d

HZ University of Applied Sciences on kesmise suurusega ülikool, mis paikneb kauni Zeelandi provintsi rannajoonel Edela-Hollandis. Ülikool on endale eesmärgiks seadnud kvaliteetse õppe ning üliõpilase personaalse ja professionaalse arengu tagamise. Paindliku ja õpilasesõbraliku õppeprogrammi abil omandavad tudengid teadmisi ja oskusi, mis neid tulevaks tööeluks ette valmistavad.

Ülikool on jagatud 7 akadeemiaks, mis pakuvad 26 erinevat bakalaureuse programmi, 9 neist on inglise keeles:

  • International Business and Management Studies
  • International Business and Languages
  • Vitality and Tourism Management
  • Water Management
  • Civil Engineering
  • Chemistry
  • Delta Management
  • International Maintenance Management
  • Logistics Management

International Business and Management Studies (IBMS)

IBMSis saab õppida ettevõtluse, juhtimise, turunduse ja müügi ning finantsjuhtimise erialadel. Sellel erialal õppimine pakub võimalust viibida kuus kuud vahetusõpilasena välismaal.

Üha suureneva globaliseerumise tõttu on ka nõudlus rahvusvaheliste teadmistega juhtide järgi kasvanud. IBMS eriala lõpetanutel peaksid olemas olema vajalikud oskused ja teadmised, et alustada tegevust rahvusvahelises ärimaailmas, kus on vaja kasutada veenvust, empaatiat ja sotsiaalseid oskusi, et teha koostööd ekspertidega erinevatest valdkondadest.

International Business and Languages

Õpingute ajal saab üliõpilane tegeleda nii oma keeleoskuse kui ka rahvusvaheliste äriteadmiste optimeerimisega. Omandatavad teadmised annavad vajaliku pagasi rahvusvahelises keskkonnas töötamiseks.

Vitality and Tourism Management

Tänapäeva inimesed muretsevad oma elustiili, tervise ja elukvaliteedi pärast. See programm on välja töötatud tänu Vitality & Wellnessi juhatajate kasvavale nõudlusele ning hotelli- või meelelahutustööstuse professionaalsete nõustajate vajadusele.

Water Management

Hollandil on üle tuhande aasta kogemust veemajanduses. Selleks, et rahuldada kasvavat nõudlust kvaliteetse vee järele, tuleb välja töötada uusi lahendusi. Koostöö rahvusvahelisel tasandil on olulise tähtsusega selleks, et kaitsta miljoneid inimesi aidates vältida üleujutusi ja kaitsta või parandada ökoloogiliselt väärtuslikke alasid nagu näiteks märgalad. Veemajanduse programm HZ University of Applied Sciences pakub seda võimalust.

Civil Engineering

Tsiviilehituse erialal õppides saab lisaks ehituse põhiteadmiste omandamisele viimasel õppeaastal spetsialiseeruda kas üldehituse, teedeehituse, torustike, sildade, tammide, kanalisatsiooni või kanalite konstrueerimisele. Valitud alaga seotult tuleb esitada ka lõpuprojekt

Chemistry

f

Tuleviku haridus!

Esimesed kaks aastat õpitakse kõike üldist keemia ja bioloogiaga seonduvat. Kolmandal aastal tuleb valida Applied Chemistry ja Life Sciences vahel. Ligikaudu 40% õppest moodustavad eksperimendid laborites, mis viiakse läbi ruumikates laborites kõrgetasemeliste seadmetega.

Applied Chemistry annab vajalikud teadmised tulevaseks tööks teadlasena. Sa uurid, koostad, õpid toorainete ja toodete kontsentratsiooni ja kvaliteeti (nt. joogid, šampoonid, ravimid, toiduained). Õppe jooksul tuleb lahendada ka keskkonnaga seonduvaid probleeme.

Life Sciences uurib valdkondi nagu bakterioloogia, viroloogia, epidemioloogia ja immunoloogia, tegeletakse nüüdisaegsete vaktsiinide uurimise ja DNA mikroorganismide tuvastamisega. Life Sciences on eksperimentaalsete teadustööde valdkond, mis keskendub molekulaarbioloogilistele eluprotsessidele. Uuringute eesmärgiks on leida uusi meetodeid ja uuenduslikke vahendeid, mis oleksid kasulikud nii inimesele kui ka keskkonnale.

Delta Management

Delta Management hõlmab endas erinevaid veega seotud teemasid nagu vesi, kliima, ökoloogia, keskkonna planeerimine, õigusaktid ja eeskirjad, majandusega seotud aspektid, side ja protsesside juhtimine. Regulaarselt viiakse läbi projekte koos õpilastega teistelt erialadelt, näiteks ehitus, vee ökotehnoloogia ja majandus.

International Maintenance Management (IMM)

IMM muutub üha olulisemaks järjest enam globaliseeruvas maailmas. Õige hooldus tagab parema kvaliteedi ja kättesaadavuse. Ettevõtjatel on huvi hooldusjuhtide vastu, sest see aitab tootmisvahendeid säästlikult ja mõistvalt kasutada, on innovaatiline ja aitab kulusid vähendada. Õppekava ei keskendu pelgalt tehnoloogiale vaid erialal õppija saab ka koolituse juhtimise ja läbirääkimisoskuste vallas.

Logistics Management

Logistika on dünaamiline töövaldkond, kus on tegemist ülemaailmsete kontaktide loomisega. Selle eriala lõpetanu on kvalifitseeritud logistikajuht, nõutud ja hästi tasustatud spetsialist, kellel on põhjalikud teadmised transportimise ja ladustamise planeerimises, klientidevahelise suhtluse korraldamises ja teistes logistikaga seotud valdkondades. Logistiku töö hõlmab endas ka koostööd suurte lennujaamade ja meresadamatega, säilitades rahvusvahelisi kontakte ja hoides logistikaga seotud kulud kontrolli all.

Vaata kõiki üüritusi

Loe kõiki uudiseid

Loe kõiki postitusi