Šotimaa

Šotimaa haridussüsteem on tuntud oma rahvusvahelise reputatsiooni ja kvaliteedi poolest ning seal oma hariduse omandanuid võib kohata kõigis maailma riikides ja suurkorporatsioonides.

Lapsed õpivad Šotimaal 7 aastat ja suunduvad siis 12-aastaselt keskkooli. Koolikohustus on määratud lastele vanusevahemikus 5-16 eluaastat.

5-12-aastased lapsed käivad põhikoolis. Õpitakse põhiaineid nagu lugemine, kirjutamine, matemaatika, arvutiõpetus, loodusõpetus, kunst, usuõpetus, eetika ja moraal. Igal koolil on õigus ja vabadus koostada endale sobilik õppekava,
kuid see peab olema vastavuses Šotimaa haridusosakonna nõuetega. Laste teadmisi kontrollitakse regulaarselt ning hindamisskaala jääb ’A’ (kõrgeim hinne) ja ’E’ (madalaim hinne) vahele.

15-aastaselt teevad õpilased keskkooli lõpueksameid (Scottish Certificate of Education). Pärast seda saavad õpilased valida kolledžisse mineku ja edasiste õpingute vahel koolis, et omandada diplom või nn higher grade. Selleks peavad õpilased olema 16-18 aastased ja sooritama 5 või 6 lõpueksamit. Saadav diplom on vajalik Šotimaa ülikoolidesse kandideerimiseks.

Selleks, et õppida teistes Suurbritannia osades või mõnes Šotimaa tippülikoolis, on vajalik sooritada ka nn ’’kuues aasta’’ ja omandada Scottish Certificate of Sixth Year Studies tunnistus, mis on võrdväärne Inglismaa GCE A-leveliga.

Spetsialiseerunud kutseharidust on võimalik omandada alates 16. eluaastast. Paljudel kolledžitel on ka ülikoolidega koostöös saadud akrediteeringud, mis võimaldab üliõpilastel astuda otse  ülikooli 2. või 3. kursusele. Bakalaureuseõpe kestab tavaliselt 4 aastat.

Vaata kõiki üüritusi

Loe kõiki uudiseid

Loe kõiki postitusi