Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut

Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut (TTI) on Läti suurim akrediteeritud mitteriiklik ülikooli-laadne tehniline kõrghariduskool. Peamiste akadeemiliste tegevusalade hulka kuuluvad: kõrgharidus, koolituskursused, kutseõpe.

Instituut peab end etalonmudeliks uutes haridustehnoloogia valdkondades:

 • rõhudes uutele arvutitehnoloogiatele ja arvutipõhistele õppemeetoditele, olles muutnud õpilastele kättesaadavaks INTERNET JA INTRANET tarkvara. Kõik õpilased saavad tasuta e-maili konto ning tasuta piiramatu INTERNETi kasutusõiguse.
 • valik nii erinevaid aineid kui ka spetsialisiseerumisi. Süsteem pakub paindlikku moodulistruktuuril põhinevat õppesüsteemi. Iga õpilase meetodid ja õppekava on individuaalsed ning vastavad õpilase enda nõudmistele.

2005. aastal andis Euroopa Komisjon Brüsselis loa koolil väljastada TSI “Diplomi täiendus”, dokumendi, mis kinnitab, et kool pakub Euroopa poolt heakskiidetud akadeemilist kvaliteeti ning professionaalseid kõrgharidusprogramme.

Akadeemiliste tegevusalade põhisuunad:

 • Elektroonika ja telekommunikatsioon
 • Infotehnoloogia (IT) ja arvutiteadus
 • Juhtimine ja ärihaldus
 • Majandus
 • Transport ja logistika
 • Lennundus

Haridust pakuvad kõrgelt kvalifikatseeritud õppejõud, enam kui 60% õppejõududest omavad teaduslikku kraadi ning akadeemilist haridust.

Peamised uurimisvaldkonnad:

 • Transpordisüsteemide modelleerimine ja optimeerimine
 • Logistika
 • Navigatsiooni- ja satelliidisüsteemid
 • Lennuliikluse kontrollsüsteemid
 • Telekommunikatsioon
 • Transpordi telemaatika
 • Infotehnoloogia rakendused
 • Äriprotsesside ümberkorraldamine

Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut viib läbi nii uurimistöid kui ka teaduslikke projekte. Instituut võtab osa Euroopa Uurimisraamistiku programmide projektidest ning lisaks ka COST (Euroopa teaduse ja tehnoloogia koostöö), TEMPUS (Kõrghariduse kaasajastamine), COPERNICUS (Globaalne keskkonna ja julgeoleku tagamine) ning paljudest teistest programmidest. Viimase nelja aasta jooksul on TTI olnud seotud 9 Euroopa projektiga, 4 riikliku uurimisprogrammiga, 8 omavalitsuse uurimisprojektiga ning rohkem kui 20 kahepoolsete projektiga koostöös kohalike ja välisettevõtetega.

Õpilastel on võimalus saada valitsuse poolt tagatud pangalaenu ning sotsiaaltoetust hariduse eest tasumiseks. Samuti on võimalik võtta osa TSI stipendiumi-võistlusest, mis katab kogu õppemaksu.

 

 Vaata kõiki üüritusi

Loe kõiki uudiseid

Loe kõiki postitusi